Legislație națională

 - Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006;

 - Ordonanța nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

 - Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Ordonanța nr. 26/2011 privind inființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transport

 - Norma metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

 - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 - Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005

 - Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003

 - Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național;

 - Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 - Ordonanța nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

 - Ordonanța nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

 - Ordonanța nr. 19/1997 privind transporturile;