Consultare publică

Proiect Hotărâre AGA ADITPA ajustare tarife de călătorie   Publicat în data de - 15.04.2022

Strategia de dezvoltare ADITPA  Publicat în data de - 09.05.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 15 zile calendaristice,

calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@aditpa.ro